Servis i održavanje

Pravilno održavanje i najmanje jednom godišnje redovno servisiranje osnovni su uvjet za punu funkcionalnost sustava. obaveza je vlasnika da sustave tehničke zaštite najmanje jednom godišnje servisira prema Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite NI\J 68/03).