Vatrodojava

Sustav za dojavu požara se sastoji od centrale za dojavu požara s upravljačkom tipkovnicom kao centralnog uređaja gdje se prihvaćaju svi događaji evidentirani na elementima sustava dojave požara (optički, termički i ručni javljači) koji otkrivaju i signaliziraju štetni događaj na štićenom objektu te ga putem centrale za dojavu požara šalju na elemente lokalne uzbune (vanjske i unutarnje sirene) odnosno putem komunikatora šalju na centralni dojavni sustav.

Vatrodojavni i plinodojavni sustavi izuzetno su važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine. Pravovremenom detekcijom topline, požara i dima sprečavaju se ogromne financijske štete i umanjuje mogućnost stradavanja. Visoka pouzdanost rada u svim uvjetima, od industrijskih do stambenih aplikacija te pravilno i redovito održavanje i servisiranje osnovni su uvjet za punu funkcionalnost vatrodojavnih sustava.